Sinisten Mölsä: Suomi on kasvu-uralla ... vielä

22.05.2018

Avauspuheeni talousvaliokunnan järjestämässä Suomen Pankin pääjohtajan Erkki Liikasen kuulemisessa 22.5.2018

Kansantalouden tuotanto kasvoi maaliskuussa 3,1 prosenttia vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Helmikuuhun verrattuna kausivaihtelusta puhdistettu tuotanto nousi 0,3 prosenttia.

Tilastokeskus arvioi lisäksi bruttokansantuotteen kehitystä kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Se ennakoi, että bruttokansantuote on kasvanut edellisestä neljänneksestä 1,1 prosenttia ja vuoden takaisesta 2,8 prosenttia.

Suomen tavaraviennin arvo oli maaliskuussa Tullin ennakkotilaston mukaan 5,4 miljardia euroa. Viennin arvo oli prosentin pienempi kuin viime vuoden maaliskuussa. Vientiin tilastoitiin laskua edellisen kerran joulukuussa 2016. Tuonnin arvo nousi maaliskuussa kolme prosenttia ja oli hieman alle 5,6 miljardia euroa. Ensimmäisen neljänneksen yhteenlaskettu viennin arvo nousi kuusi prosenttia. Yhteenlaskettu tuonnin arvo vuoden alusta nousi viisi prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Työllisyys Suomessa on vihdoin reippaassa kasvussa.

Työllisyys on parantunut käytännössä kaikissa ikäryhmissä, mutta nopeinta kasvu on ollut yli 55-vuotiaiden joukossa. Vielä vuosi sitten juuri kukaan ei uskonut, että hallituksen asettamat työllisyystavoitteet toteutuisivat.

Jos vertailukohtana on vuoden 2015 ensimmäinen neljännes, yli 55-vuotiaiden työllisyysaste on noussut kuusi prosenttiyksikköä. Työllisiä tässä ikäryhmässä on nyt 36 000 enemmän kuin kolme vuotta sitten.

Toiseksi eniten työllisyysaste on noussut nuorimmassa 15–24-vuotiaiden ikäryhmässä, jonka työllisyysaste on noussut kolmessa vuodessa lähes kolme prosenttiyksikköä. Heitä ennen työmarkkinoille tulleiden 25–34-vuotiaiden ikäluokalla työllisyysaste taas on noussut vain 1,5 prosenttiyksikköä.

Nuorten työllistymisen edistämiseksi hallitus on esittänyt alle 30-vuotiaiden määräaikaisten työsuhteiden helpottamista.

Yksi hallituksen tekemä täsmätoimi työllisyyden lisäämiseksi on ollut kiistellyn työttömyysturvan aktiivimallin ottaminen käyttöön. Sosiaali- ja terveysministeriö seuraa tarkasti Kelan tuottamaa tilastotietoa aktiivimallista. Kela julkaisi toukokuun alussa tarkistettuja tietoja maaliskuun lopussa päättyneen tarkastelujaksosta. Kelan mukaan se on maksanut tarkastelujakson ajan työttömyysetuutta miltei 178 000:lle henkilölle. Heistä 52,3 % on täyttänyt aktiivisuusehdon. Kelan maksamaa työttömyysetuutta leikattiin 80 000 henkilöltä huhtikuussa. Tiedot ovat vielä vajavaisia ja lopulliset tilastot ensimmäisestä aktiivimallin tarkastelujaksosta saadaan Kelasta heinäkuussa.

Tällä hetkellä hallituksen työllisyystavoitteen toteutuminen näyttää hyvin todennäköiseltä, mutta seuraavalla hallituksella on edessään taas uusi rima ylitettäväksi.

Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Martti Hetemäki on esittänyt, että työllisyysasteen pitäisi kokonaisuudessaan nousta tulevaisuudessa yli 80 prosentin, jotta suurten ikäluokkien kasvavista hoivamenoista selvittäisiin. Tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii melko järeitä keinoja. Muun muassa työn ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen on seuraavan vaalikauden suuri uudistus. Hallitus on asettanut työryhmän pohtimaan perusturvan kokonaisuudistusta. Pääministeri Sipilä on kertonut, että tässä työssä myös oppositio on mukana. Kysymys on siis parlamentaarisesta työryhmästä. Tämä ei kuitenkaan välttämättä vie asiaa eteenpäin. Työ- ja elinkeinoministeriön entinen kansliapäällikkö Erkki Virtanen pitää parlamentaarisen työryhmän perustamista samana kuin, että käsiteltävä asia haudataan kuuden metrin syvyyteen.

Seuraavalla hallituksella siis riittää isoja haasteita ja voidaan sanoa, että myös sitä seuraavilla hallituksilla.

Kuten tiedämme, ylämäen jälkeen tulee enemmin tai myöhemmin alamäki. Asiantuntijoiden odotukset maailmantalouden kehityksestä ovat saksalaisen tutkimuslaitos Ifon mukaan heikentyneet.

Laitoksen tuoreessa kyselyssä asiantuntijoiden käsitykset nykytilanteesta pysyivät huhtikuussa samalla hyvällä tasolla kuin tammi-maaliskuussa, mutta odotukset talouden kehityksestä heikentyivät.

Toisin sanoen maailmantalouden arvioidaan olevan edelleen kasvussa, mutta kasvuvauhdin uskotaan hidastuvan. Asiantuntijoiden arviot heikkenivät nyt alkuvuoden varsin valoisista näkymistä takaisin loka-joulukuun tasolle.

Erityisesti Yhdysvalloissa heikkenivät sekä näkemykset nykytilanteesta, että odotukset tulevasta merkittävästi. Odotukset laskivat myös Euroopan unionissa, Latinalaisessa Amerikassa, IVY-maissa, Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa, mutta arviot nykyisestä taloustilanteesta paranivat.

Asiantuntijat ennustavat myös inflaation kiihtyvän ja sen myötä lyhyiden ja pitkien korkojen nousevan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Lisäksi maailmankaupan kasvun odotetaan hidastuvan, sillä kaupan esteiden arvellaan lisääntyvän.

Suomen suurimman eläkevakuuttajan Kevan sijoitusstrategi Pertti Lassila on todennut mediassa, että vaikka jokainen taantuma on erilainen, tietyt merkit ovat usein edeltäneet lamaa. Jo viime vuonna Lassila näki Yhdysvaltojen taloudessa merkkejä, jotka yleensä ovat kertoneet siitä, että talouskasvussa on edetty keskivaiheesta loppusykliin. Yhdysvaltojen tilanne taas heijastuu nopeasti Eurooppaan.

Suomessa on saatu nauttia talouskasvusta vasta viime vuoden ajan. Voidaan kysyä, onko Suomi nyt vahvempi vastaanottamaan seuraavan Yhdysvalloista vyörymään lähtevän taloustaantuman kuin 2008 finanssikriisin jälkeen? Lassila antaa kysymykseen synkän vastauksen: Velkaannumme edelleen ja kotitaloudet ovat velkaantuneet. Meillä on yhä aivan liian suuri julkinen sektori. Olemme myös yhtä vientiriippuvainen maa kuin aikaisemminkin. Pelastus voisi kuitenkin olla se, että kehittyvillä markkinoilla laajemmin katsottuna taloussykli näyttäisi olevan eri vaiheessa kuin länsimaissa. Toivon mukaan Lassila on oikeassa. Toisaalta voimmeko luottaa Adam Smithin keksimän ”näkymättömän käden” ohjaukseen.

Näillä sanoilla avaan Eduskunnan pankkivaltuuston kertomuksen 2017 käsittelyyn liittyvän

Suomen Pankin pääjohtajan julkisen kuulemisen.

Martti Mölsä, kansanedustaja, talousvaliokunnan puheenjohtaja

27.02.2019YLE: Mölsä: Eduskunta ei ehdi äänestää sotesta - suurimmat syyt valinnanvapaus ja opposition hidastelu
11.02.2019US: Riita "sote-jarrutuksesta": Nyt tuli vahvistus Paula Risikolta
04.02.2019VM: Julkisen talouden vahvistamista tulisi jatkaa
24.01.2019Mölsä: Muutama totuus tämän hallituksen aikaansaannoksista
21.01.2019Sinisten uutiskirje 21.1.2019
14.01.2019Sinisten EU-ohjelma: Vähemmän, mutta parempaa EU:ta
29.12.2018Sinisten uutiskirje 52/2019
17.12.2018Pirkanmaan Sinisten lista vahvistui naisilla
15.12.2018Sinisten uutiskirje 50/2018
02.12.2018Sinisten uutiskirje vko 48/2018

Siirry arkistoon »