Sinisten Mölsä: Panostetaan uusiutuvaan ja päästöttömään kotimaiseen energiaan

05.04.2018

Suomessa pohditaan lisätoimia päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelman piiriin kuuluvia toimialoja ovat mm. liikenne ja maatalous, joista ensiksi mainitun päästöjen osuus on suurin eli 40 %.

Koska suurin päästövähennyspotentiaali on liikenteessä, siihen kannattaa satsata: tavoitteena on vähentää liikenteen päästöjä noin puolella vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tilanteeseen. Toimia kohdistetaan erityisesti tieliikenteeseen. Valtion vuoden 2018 valtion budjettiin on hyväksytty 3 miljoonan euron määräraha sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurin edistämiseen sekä 1,5 miljoonaa euroa asuinrakennusten sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämiseen. Lisäksi tavoitteena on edistää vähähiilistä liikennettä tukemalla täyssähköautojen hankintaa ja kaasu- tai etanolikonversion tekemistä vanhoihin autoihin. Kuluvan vuoden budjetissa on tähän 6 miljoonan euron määräraha, minkä lisäksi 8 miljoonaa euroa osoitetaan ajoneuvojen romutuspalkkiokokeiluun.

Maatalouden osuus taakanjakosektorin päästöistä on puolestaan noin 20 %. Ilmastosuunnitelmassa esitetään lisätoimia, joiden kasvihuonekaasuja vähentävä vaikutus on yhteensä noin 0,5 Mt CO2-ekv = hiilidioksidiekvivalenttitonnia. vuonna 2030, jolloin maatalouden kokonaispäästöt vuonna 2030 olisivat noin 5,9 Mt CO2-ekv.

Miten tähän päästään? Vastaus on biokaasu, joka on uusiutuvaa ja päästötöntä kotimaista energiaa. Biokaasutuotannon edistämisen tavoitteena suunnitelmassa on saada taakanjakosektorille päästövähennyksiä yhteensä noin 0,31 Mt CO2-ekv. vuonna 2030. Väitän, että oikein suunnatuilla toimilla potentiaalia on vielä huomattavasti enemmän. Biokaasun käytön edistämiseksi kustannustehokas toimi on henkilöautojen konversiotuki kaasukäyttöön. Se mahdollistaa myös vanhemman auton muuntamisen biokaasukäyttöiseksi, jolloin muutoksen merkitys liikenteen päästöjen vähentämisessä on suurempi. Täytyy muistaa, että biokaasu sopii nesteytettynä myös raskaan liikenteen polttoaineeksi. Suuntaamalla investointitukia asemien rakentamiseen voidaan edistää kaasuautojen käyttöä palvellen sekä raskasta liikennettä että henkilöautoliikennettä. Biokaasulaitosten investointituki on tarpeen potentiaalin käyttöön saamiseksi. Biokaasulaitokset ovat myös osaltaan merkittäviä huoltovarmuuden turvaamisen näkökulmasta.

Sähköauton päästöttömyys on harhakäsite. Heikkoutena on nimenomaan valmistus: sähköauton valmistamiseen kuluu energiaa ja raaka-aineita tavallista autoa enemmän. Myös sähkön tuotannosta aiheutuu päästöjä. Niinpä sähköauton elinkaaren aikana syntyvät päästöt voivat olla suuremmat kuin dieselautolla.

27.02.2019YLE: Mölsä: Eduskunta ei ehdi äänestää sotesta - suurimmat syyt valinnanvapaus ja opposition hidastelu
11.02.2019US: Riita "sote-jarrutuksesta": Nyt tuli vahvistus Paula Risikolta
04.02.2019VM: Julkisen talouden vahvistamista tulisi jatkaa
24.01.2019Mölsä: Muutama totuus tämän hallituksen aikaansaannoksista
21.01.2019Sinisten uutiskirje 21.1.2019
14.01.2019Sinisten EU-ohjelma: Vähemmän, mutta parempaa EU:ta
29.12.2018Sinisten uutiskirje 52/2019
17.12.2018Pirkanmaan Sinisten lista vahvistui naisilla
15.12.2018Sinisten uutiskirje 50/2018
02.12.2018Sinisten uutiskirje vko 48/2018

Siirry arkistoon »