Sinisten Mölsä: Panostetaan uusiutuvaan ja päästöttömään kotimaiseen energiaan

05.04.2018

Suomessa pohditaan lisätoimia päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelman piiriin kuuluvia toimialoja ovat mm. liikenne ja maatalous, joista ensiksi mainitun päästöjen osuus on suurin eli 40 %.

Koska suurin päästövähennyspotentiaali on liikenteessä, siihen kannattaa satsata: tavoitteena on vähentää liikenteen päästöjä noin puolella vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tilanteeseen. Toimia kohdistetaan erityisesti tieliikenteeseen. Valtion vuoden 2018 valtion budjettiin on hyväksytty 3 miljoonan euron määräraha sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurin edistämiseen sekä 1,5 miljoonaa euroa asuinrakennusten sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämiseen. Lisäksi tavoitteena on edistää vähähiilistä liikennettä tukemalla täyssähköautojen hankintaa ja kaasu- tai etanolikonversion tekemistä vanhoihin autoihin. Kuluvan vuoden budjetissa on tähän 6 miljoonan euron määräraha, minkä lisäksi 8 miljoonaa euroa osoitetaan ajoneuvojen romutuspalkkiokokeiluun.

Maatalouden osuus taakanjakosektorin päästöistä on puolestaan noin 20 %. Ilmastosuunnitelmassa esitetään lisätoimia, joiden kasvihuonekaasuja vähentävä vaikutus on yhteensä noin 0,5 Mt CO2-ekv = hiilidioksidiekvivalenttitonnia. vuonna 2030, jolloin maatalouden kokonaispäästöt vuonna 2030 olisivat noin 5,9 Mt CO2-ekv.

Miten tähän päästään? Vastaus on biokaasu, joka on uusiutuvaa ja päästötöntä kotimaista energiaa. Biokaasutuotannon edistämisen tavoitteena suunnitelmassa on saada taakanjakosektorille päästövähennyksiä yhteensä noin 0,31 Mt CO2-ekv. vuonna 2030. Väitän, että oikein suunnatuilla toimilla potentiaalia on vielä huomattavasti enemmän. Biokaasun käytön edistämiseksi kustannustehokas toimi on henkilöautojen konversiotuki kaasukäyttöön. Se mahdollistaa myös vanhemman auton muuntamisen biokaasukäyttöiseksi, jolloin muutoksen merkitys liikenteen päästöjen vähentämisessä on suurempi. Täytyy muistaa, että biokaasu sopii nesteytettynä myös raskaan liikenteen polttoaineeksi. Suuntaamalla investointitukia asemien rakentamiseen voidaan edistää kaasuautojen käyttöä palvellen sekä raskasta liikennettä että henkilöautoliikennettä. Biokaasulaitosten investointituki on tarpeen potentiaalin käyttöön saamiseksi. Biokaasulaitokset ovat myös osaltaan merkittäviä huoltovarmuuden turvaamisen näkökulmasta.

Sähköauton päästöttömyys on harhakäsite. Heikkoutena on nimenomaan valmistus: sähköauton valmistamiseen kuluu energiaa ja raaka-aineita tavallista autoa enemmän. Myös sähkön tuotannosta aiheutuu päästöjä. Niinpä sähköauton elinkaaren aikana syntyvät päästöt voivat olla suuremmat kuin dieselautolla.

21.04.2018Sinisten uutiskirje vko 16/2018
12.04.2018Sinisten Mölsä: Ylivelkaantuneiden asema paranee vihdoinkin - talous-ja velkaneuvontaan lisää panoksia
05.04.2018Sinisten Mölsä: Panostetaan uusiutuvaan ja päästöttömään kotimaiseen energiaan
22.03.2018Sinisten Mölsä: Pääkaupunkiseudulla asuminen on kallista, asuntojen arvo romahtaa syrjäseudulla - asumistuki vaatii uudistuksia
20.03.2018IL: Hallituksen asettama tavoite häämöttää: Suomen työllisyysaste nousi 71,1 prosenttiin - "Aktiivimalli patistaa työmarkkinoille"
13.03.2018IS: Vasemmiston hallitsema yhtiö lähti mukaan kavahtamaansa sotebisnekseen - Li Andersson: "Olen pettynyt"
11.03.2018HS mielipide: On riski pitkittää sote-uudistusta vanhentuneilla väitteillä
13.02.2018Sinisten Mölsä: yritysten ja yhdistyksien kaappaukset estettävä
12.02.2018Timo Soini: Kritiikin hyväksyn, vihapuhetta en
12.02.2018Sinisten Elo: "Pakolaiskiintiö ei muutu"

Siirry arkistoon »