martti_mls010_edit.jpg

Ota yhteyttä sähköpostilla tai nettisivujen kautta.
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019-2022

Sinisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro

Sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Simon Elo

Hallituksen keskeiset tavoitteet saavutetaan

”Politiikan suunta pysyi entisenä, uudet toimet jäivät näpertelyksi eikä talouden suuri kuva muuttunut. Työpaikkoja odottavat ihmiset joutuivat jälleen pettymään.” Näin sanoi demareiden puheenjohtaja Antti Rinne viime vuonna täällä
eduskunnassa, kun keskusteltiin julkisen talouden suunnitelmasta. Rinne on tänään varmasti iloinen, sillä hän ei voi enää käyttää noita samoja väitteitä.

Hallitus on onnistunut yli kaikkien odotusten: Suomen talous on
lähtenyt kasvuun, työllisyys lisääntynyt ja valtion velan kasvu taittunut. Tämän vaalikauden aikana on tullut jo lähes 90 000 uutta työllistä. Työministeri Jari Lindström on ollut keskeisessä roolissa tätä kehitystä edistämässä. Samalla siniset on toiminut hallituksessa kolmikantaisen kilpailukykysopimuksen takuumiehenä. Jarin ansiosta suomalaisen työntekijän asema on jatkossakin vahva.

Työnteko on kivijalka, jonka päälle hyvinvointiyhteiskunta rakentuu. Suunta on oikea ja samalla tiellä jatketaan sinisin voimin. Hallituksen keskeiset tavoitteet saavutetaan.

Oppimateriaalilisällä tuetaan vähävaraisten opiskelijoiden koulunkäyntiä

Eriarvoisuus vähenee kun työllisyys kohenee, mutta kaikkia kasvu ei vielä ole tavoittanut. On tärkeää, että huolehdimme myös niistä, jotka eivät työhön kykene.

Sinisten keskeisiä tavoitteita kehysriihessä oli kohdentaa tukea niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Saavutetut tulokset puhuvat puolestaan. Hallitus teki useita päätöksiä, jotka kohentavat nimenomaan vähävaraisten asemaa.

Ministeri Sampo Terhon ajama oppimateriaalilisä, joka osoitetaan vähävaraisten perheiden lukiolaisille ja ammattiin opiskeleville, on tärkeä askel tasa-arvoisten
opiskelumahdollisuuksien tiellä. Vaikutus vähävaraisen opiskelijan opintotukeen on 46 euroa kuukaudessa, ja uudistus koskee jopa 40 000 nuorta. Siniset ovat sivistyksen puolella – meidän mielestämme koulutus kuuluu kaikille, eikä kenenkään koulutie saa katketa perheen varojen puutteeseen.

Lääkekattoa alennetaan, vähimmäispäivärahoihin korotus

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan pitkään ajama lääkekaton alentaminen helpottaa osaltaan pienituloisten arkea. Lääkekaton omavastuu laskee nyt alle 600 euroon vuodessa, millä on lääkkeiden kallistuessa merkittävä vaikutus
pienituloisten elämään. Vähimmäispäivärahoihin eli äitiys-, vanhempain- ja sairauspäivärahoihin tulee tuntuva 80 euron kuukausikorotus.

Kansaneläkeindeksin jäädytyksen poistaminen olisi tuonut samoille ihmisille kahdeksan euroa, joten kun valita täytyy niin jokainen varmasti valitsee esimerkiksi vanhempainpäivärahalla olevan kotiäidin hyväksi mieluummin 80 kuin kahdeksan euroa.

Parannuksia sisäiseen turvallisuuteen

Siniset ovat Suomen turva. Kehysriihessä tehtiin merkittäviä parannuksia sisäiseen turvallisuuteen. Poliisille ja Suojelupoliisille osoitettiin merkittävää lisärahoitusta, minkä lisäksi seksuaalirikollisten rangaistuksia kovennetaan ja sakkojen muuntorangaistus palautetaan – rangaistuskäytäntöä muutetaan siis vastaamaan paremmin kansalaisten oikeustajua. Olemme myös tyytyväisiä päätökseen muuttaa sotilastapaturmalakia oikeudenmukaisempaan suuntaan siten,
että varusmiehet ovat jatkossa oikeutettuja samoihin tapaturmakorvauksiin kuin rauhanturvaajat.

Punaiset puhuvat, siniset tekevät

Hallituksen tärkein tehtävä on jättää maa paremmassa kunnossa seuraajilleen, ja tässä on onnistuttu. Siniset puolusti kehysriihessä vähävaraisten suomalaisten asemaa, yleistä työllisyyttä ja kaikkien turvallisuutta.

”Sosialidemokraatit ovat valmiina yhteistyöhön, jonka tavoitteena on korkeampi työllisyys, korkea osaaminen ja kaikkien pitäminen mukana,” sanoi puheenjohtaja Antti Rinne viime vuonna vastaavassa lähetekeskustelussa.

Punaiset puhuvat, siniset tekevät. Ovatko demarit valmiita yhteistyöhön vai keskityttekö yhä vain laittamaan kapuloita hallituksen rattaisiin?


Jäsenhakemuksia otetaan vastaan.

Hakemuksen voit täyttää osoitteessa: www.sininentulevaisuus.fi.

Uudistetuilta nettisivuilta löytyy myös ajankohtaista tietoa Sinisten toiminnasta eduskunnassa ja hallituksessa. Kannattaa tutustua!