martti_mls010_edit.jpg

Ota yhteyttä sähköpostilla tai nettisivujen kautta.


Sinisten uutiskirje 47/2017

Haluatko liittyä Sinisten postituslistalle?

Lähetä yhteystietosi osoitteeseen kirsi.seivo@eduskunta.fi

Kielikokeilu etenee vihdoin

Vapaaehtoisen ruotsin kielikokeilu etenee vihdoin.
Hallitus antoi tällä viikolla esityksen kielikokeilusta eduskunnalle. Hallituskumppanit ovat olleet kaksi vuotta haluttomia viemään eteenpäin jo vaalikauden alussa sovittua kielikokeilua. Sinisten ansiosta tämäkin kohta hallitusohjelmasta toteutetaan sovitusti ja kielikokeilu alkaa vielä tämän hallituskauden aikana.

Kokeilussa 2200 nuorta saa valita itse, mitkä kaksi
vierasta kieltä he valitsevat. Kunnat hakevat osallistumislupaa kokeiluun. Kokeilun avulla on mahdollista saada arvokasta tietoa vapaan kielivalinnan vaikutuksista. Elinkeinoelämä ja erityisesti matkailupaikkakunnat tulevat todennäköisesti hyötymään kokeilusta. Kielitaitoisesta työvoimasta on tällä hetkellä pulaa. Kielikokeilun käynnistyminen on hyvä ja konkreettinen askel kohti Sinisten tavoitetta siitä, että jokainen nuori Suomessa vois valita mitä kieliä opiskelee ja suomalaisten kielitaito sen myötä monipuolistuu.

Ensi vuoden budjetti lisää työllisyyttä ja helpottaa
yrittämistä

Eduskunta aloitti tällä viikolla keskustelun ensi vuoden
budjetista. Tämä hallitus uskaltaa nostaa Suomen talouden keinoilla, jotka lisäävät työllisyyttä ja helpottavat yrittämistä. Työstä jokainen voi saada hyvinvointia. Siksi se on parasta sosiaaliturvaa. Suomi elää menestyvistä yrityksistä ja taitavista työntekijöistä. Hallitus kääntää nyt kaikki kivet, jotta työllisyysaste saadaan nousuun.

Lisäksi ensi vuoden budjetti keventää kaikkien
tuloluokkien verotusta. Myös pieni- ja keskituloisten. Oppositio politikoi laskelmillaan pienituloisten kurituksesta. Hallitus kuitenkin myös helpottaa esimerkiksi perheiden ja pienituloisten arkea ensi vuonna. Pienituloisten varhaiskasvatusmaksut alenevat, alimpia päivärahoja korotetaan, yksinhuoltajien lapsilisäkorotus nousee ja takuueläkettä nostetaan. Lisäksi yli 400 000 pienituloisinta vapautuu kokonaan YLE-verosta.

Oppositio saa vielä myöhemmin syksyllä esittää omat
budjettivaihtoehtonsa. Tällä viikolla he keskittyivät vastustamaan kaikkea. Tilastot kuitenkin kertovat siitä, että Suomen suunta on kääntynyt ja hallituksen politiikka toimii. Suomen talous kasvaa nyt enemmän kuin vuosiin ja työttömyysaste laskee vihdoin. Olemme matkalla kohti parempaa tulevaisuutta. Ja se on kaikille suomalaisille parempi. Myös lapsillemme ja heille, jotka eivät ole vielä edes syntyneet. Emme jätä velkaa tulevien sukupolvien kannettavaksi vaan taitamme valtion velkaantumisen.

Vierastaistelijoilta Suomen sosiaaliturva katki

Suomesta ulkomaille vierastaistelijoiksi lähteneiden
mahdolliset sosiaaliturvaetuudet selvitetään nyt tarkkaan. Sinisten sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila varmistaa, että tiivis yhteistyö, jossa Kela ja Suojelupoliisi selvittävät näitä henkilöitä toteutuu. Kartoituksen myötä taistelijaksi lähteneiden henkilöiden kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan sekä mahdolliset sosiaaliturvaetuudet katkaistaan.

Tämäkin hieman itsestään selvältä tuntuva asia on
vaatinut hallituksessa Sinisten ministerien ja kansanedustajien
tarkkaavaisuutta ja päättäväisyyttä, jotta asia etenee ja tukien maksaminen loppuu. Suomalaisten verorahoista ei terroristista toimintaa voida tukea.

Eduskunnassa:

- ti 26.9. ensi vuoden budjetin käsittely jatkuu

- ke 27.9. valtioneuvoston selonteko keskipitkän
aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030

- ke 27.9. lähetekeskustelussa esitys vuoden 2017
toiseksi lisätalousarvioksi

Uutiskirjeen laatii sininen ministeriryhmä

Kannattajakortteja keräämään!

19.6.2017 perustettiin Sininen tulevaisuus -yhdistys. Nimi kuvastaa vakautta, rauhaa, uudistusmielisyyttä, tuloksellisuutta ja isänmaallisuutta. Yhdistyksen takana on 20 kansanedustajaa Uusi vaihtoehto -eduskuntaryhmästä. Yhdistyksen rekisteröiminen puolueeksi vaatii seuraavaksi 5000 kannattajakortin keräämistä. Kortit on kerättävä perinteiseen tapaan paperisina ja henkilökohtaisesti allekirjoitettuina. Kortin voit tulostaa tästä linkistä:

http://www.sininentulevaisuus.fi/wp-content/upload...

Täytä ja allekirjoita kortti, ja lähetä se alla olevaan postiosoitteeseen. Voit tietenkin tulostaa useammankin kortin, ja kerätä allekirjoituksia myös ystäviltäsi. Kortin allekirjoittaminen ei liitä sinua tulevan puolueen jäseneksi, vaan mahdollistaa ainoastaan puolueen rekisteröimisen. Kortin voi
allekirjoittaa, vaikka olisi jonkin toisen puolueen jäsen.

Jos tarvitset kortteja valmiiksi tulostettuna tai sinulla on muuta kysyttävää, kirjoita siitä sähköpostiosoitteeseen kannattajakortit@sininentulevaisuus.fi

Kiitos!
Uusi poliittinen voima, ilon ja toivon liike, on laitettu alulle.

Postiosoite: Sampo Terho, 00102 Eduskunta